" Student/ka porozumí souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti " Student/ka porozumí základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity " Student/ka porozumí základním hodnotám (víra, přesvědčení) ošetřovatelství " Student/ka si osvojí novou terminologii z oblasti ošetřovatelství " Student/ka pochopí odlišné pojetí lidských potřeb v ošetřovatelství " Student získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student se seznámí s Maslowo hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka " Student získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince
" Student/ka porozumí souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti " Student/ka porozumí základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity " Student/ka porozumí základním hodnotám (víra, přesvědčení) ošetřovatelství " Student/ka si osvojí novou terminologii z oblasti ošetřovatelství " Student/ka pochopí odlišné pojetí lidských potřeb v ošetřovatelství " Student získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student se seznámí s Maslowo hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka " Student získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince
" Student/ka porozumí souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti " Student/ka porozumí základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity " Student/ka porozumí základním hodnotám (víra, přesvědčení) ošetřovatelství " Student/ka si osvojí novou terminologii z oblasti ošetřovatelství " Student/ka pochopí odlišné pojetí lidských potřeb v ošetřovatelství " Student získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student se seznámí s Maslowo hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka " Student získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince
Student získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. Student se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. Student porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. Student se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. Student se seznámí s Maslowovu hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka Student získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. Student si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince