Seznámení se základními pojmy a problémy noetiky / epistemologie v konfrontaci tradičních a moderních přístupů.