Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů z povinných předmětů a zprostředkovat potřebné informace s důrazem na jejich praktické uplatnění. Prostřednictvím zpracování podrobné kazuistiky vycházející z případu, se kterým se studenti setkali ve vlastní praxi nebo ve svém okolí, vysvětlí vybraný problém a naučí se sepsat základní osobní, rodinnou, sociální příp. další anamnézu, včetně závěrů a doporučení. Studenti si v rámci předmětu upevní znalosti psychologie a sociální práce a rozvinou schopnost rozpoznat a vysvětlit různá dilemata v případové práci, schopnost o nich diskutovat a zformulovat vlastní názory na jejich řešení. 

Požadavky na studenta

·         aktivní účast na semináři

·         zpracování kazuistiky případu z praxe

·         prezentace kazuistiky

·         prostudování související literatury