V semináři se budeme věnovat četbě a výkladu nejvýznamnějších vědeckých, především přírodovědných děl západní civilizace. Dějinná perspektiva nám umožní vstup či alespoň náhled do současné systematické debaty ve filosofii vědy.