V kombinované formě studia je předmět organizován v podobě rozvrhovaných konzultací za semestr. V rámci tohoto setkání bude představen systém učiva a vysvětleny vybrané obtížnější pasáže, odpřednášeno jedno z náročnějších témat, bude též prostor pro zodpovězení otázek studentů k prostu­dované literatuře. Vzhledem k tomu, že k předmětu je dostupná literatura, těžištěm předmětu je samostudium. Doporučuje se, aby student přečetl studijní texty ještě před touto rozvrhovanou konzultací. Účast ve výuce se doporučuje, není však povinná. Studenti si mohou pořizovat audiozáznamy přednášky. Vyučující uvítá jejich případ­nou kopii.