Student bude prokazovat vědomosti v základech hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu v chirurgii. Student bude prokazovat znalost ve standardních diagnostických procedurách a testech. Student bude prokazovat znalost ve standardní léčbě a ordinacích lékaře u jednotlivých klinických stavů. Student bude schopen stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence. Student bude schopen naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. Student bude schopen provést cílenou edukaci pacienta/rodiny o přípravě na plánované propuštění.