Seznámení s logikou jako vědou a nástrojem; seznámení s aristotelským pojetím logiky a nácvik základních logických dovedností.