V tomto kurzu se budeme zabývat tématem bytí a nebytí. Východiskem bude zkoumání existence jakožto fenoménu důvěrně známého, ovšem zároveň i záhadného. Nelze říci, x má vlastnost P, Q, R … a mimojiné i "existuje". V současné (analytické) filosofii lze identifikovat dvě vlivné teze ohledně existence:

(T1) "Existovat" je jedním ze čtyř významů "být", které spolu nijak (analogicky, systematicky) nesouvisí:

    ‘Socrates je’: ∃x(x=Socrates).

    ‘Cicero je Tully’: Cicero = Tully.

    ‘Socrates je moudrý’: Wise(Socrates).

    ‘Člověk je živočich’: ∀x(Man(x) → Animal(x)).

(T2) Existence není (netriviálním) predikátem či vlastností (prvního řádu).

Oběma tezemi se budeme zabývat z hlediska antické i současné filosofie. Průvodcem nám budou především práce australského filosofie Barryho Millera, v závěru semináře se krátce podíváme i na lingvisticky orientovaná zkoumání amercikého filosofa Charlese Kahna.