Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenta se základními postavami a směry antické a středověké filosofie. Výklad se soustředí na představení Platóna a Aristotela jakožto dvou hlavních myslitelů filosofie antické, a Augustina a Tomáše Akvinského jakožto dvou hlavních teologů a filosofů filosofie středověké. Důraz je položen především na základní témata metafyzická a logická (ideje, substance, univerzálie, Bůh).