Studium předmětu oceňování nemovitostí navazuje na předmět realitní činnost a trh nemovitostí. Záměrem je studenty seznámit s podstatou oceňování cenou zjištěnou. Cena zjištěná je specifikum ČR v oblasti oceňování a zavádí vyhláškou stanovené postupy ocenění pro všechny druhy nemovitých věcí. Náročnost vyhláškového oceňování je dána skutečností, že všechny postupy jsou striktně dány a svázány zákonem a vyhláškou o oceňování a je třeba je umět správně aplikovat. Také pro tento způsobe ocenění studenti mohou využívat software Delta - Nem.