Cílem předmětu je seznámit posluchače s trhem nemovitostí, ekonomickou a právní problematikou související s podnikáním v této oblasti. Oceňování cenou obvyklou předchází všeobecný úvod do oceňování, který se snaží studentům vysvětlit jednotlivé detaily v terminologii a obecně postihnout oceňovací principy. Přednášky jsou věnovány zejména teorii oceňování, avšak s důrazem na praktickou užitnou stránku, protože se předpokládá, že studenti bakalářských oborů budou pracovat v oborech, kde tyto dovednosti využití. Velká část přednášek je tedy věnována strategiím oceňování v různých segmentech trhu s nemovitostmi. Další část výuky je věnována příbuzným oborům, v nichž oceňování nemovitostí hraje významnou roli insolvenčním řízením, exekucím, dražbám, práci realitního makléře nebo práci developera. Ve cvičeních studenti mají možnost vyzkoušet si praktické příklady z oceňování. Jsou detailně seznámeni s prací znalce ve všech částech procesu jeho práce identifikace majetku, místní šetření a zaměření nemovitosti, vyhledávání porovnávacích nemovitostí a výpočet ceny. Ve cvičeních je studentům umožněno využívat oceňovací software. Velmi oblíbené jsou mezi studenty diskuse s odborníky z praxe. Cílem studia je studenty seznámit s problematikou do té míry, aby mohli využít získané vědomosti v praxi. Pro účely práce v realitní kanceláři studenti získávají informace o stanovení tržních cen, faktorech, které tržní cenu ovlivňují, potřeby ocenění v procesu prodeje, umí vypočítat daňové zatížení pro prodeje nemovitostí.
Studium předmětu oceňování nemovitostí navazuje na předmět realitní činnost a trh nemovitostí. Záměrem je studenty seznámit s podstatou oceňování cenou zjištěnou. Cena zjištěná je specifikum ČR v oblasti oceňování a zavádí vyhláškou stanovené postupy ocenění pro všechny druhy nemovitých věcí. Náročnost vyhláškového oceňování je dána skutečností, že všechny postupy jsou striktně dány a svázány zákonem a vyhláškou o oceňování a je třeba je umět správně aplikovat. Také pro tento způsobe ocenění studenti mohou využívat software Delta - Nem.