Předmět je úvodem do neformální logiky. Cílem je naučit se identifikovat, standardizovat, zapisovat a hodnotit argumenty a seznámit se se základními pojmy jako jsou premisy, závěr, pravdivost, platnost, pravděpodobnost, atd.