Vzhledem k tomu, že předmět je zařazen do prvního roku studia, je jeho výuka pojata induktivně ve smyslu metody praktické teologie Vidět-Posoudit-Jednat. Výuka tedy bude probíhat za využití reflexe pastorální situace v Česku a sebereflexe zkušeností studentů, postupovat od konkrétních zkušeností a snadno srozumitelných faktů k abstraktním teoriím. Teoretický rámec předmětu bude tvořit pastorální poslání církve ve světě, jak je formulováno v Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. V tomto smyslu bude chápat pastorálně-teologickou epistemologii jako nástroj pro poznání a porozumění problémům dnešního světa a bude směřovat k praxi tzv. mystagogické pastorace, která pracuje se životní zkušeností křesťanů i nekřesťanů, jak popsána zejména v pracích Zulehnera. Vzhledem k charakteru jednotlivých témat ve struktuře předmětu budou příp. zohledněny i ekumenické souvislosti a rozdíly.
Zprostředkovat studentům současný pohled na pastorální teologii, na důležité souvislosti pastoračního přemýšlení.
Zprostředkovat studentům současný pohled na pastorální teologii, na důležité souvislosti pastoračního přemýšlení.
Zprostředkovat studentům současný pohled na pastorální teologii, na důležité souvislosti pastoračního přemýšlení.