Cílem studia cizího jazyka je rozšíření odborné slovní zásoby, kterou si studenti osvojili v bakalářském stupni studia.