Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a postupy analýzy a managementu rizik. Efektivní řízení rizik umožňuje vyhnout se potřebě akutního krizového řízení. Předmět zahrnuje kategorizaci rizik, objasnění základních rizikologických a defektologických pojmů a optimalizaci rizika jako zdroje hodnot. Součástí předmětu jsou dále klíčové faktory rizikovosti, závislost mezi jevy a událostmi, rizika rozhodovacích procesů, analýza rizik, identifikace a kvalifikace ne-bezpečí, kvantifikace rizika, ovládání rizika, management rizika, sledování rizika, řešení sporů, pojištění, komplexní řízení rizik, zvyšování kvalifikační a profesní úrovně pracovníků a případové studie.

Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a efektivními postupy řízení rizik. Po absolvování předmětu by studenti měli získat orientaci v základních pojmech, znalost metod řízení rizik, schopnost samostatné práce s dokumenty v oblasti řízení rizik, dovednost aplikovat získané poznatky při prezentaci seminární práce a v praxi.