Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a efektivními postupy řízení rizik. Po absolvování předmětu by studenti měli získat orientaci v základních pojmech, znalost metod řízení rizik, schopnost samostatné práce s dokumenty v oblasti řízení rizik, dovednost aplikovat získané poznatky při prezentaci seminární práce a v praxi.