Student porozumí péči o zdraví a prevenci vzniku neurologických onemocnění v rámci primární péče; student porozumí odlišnostem léčby a péče o neurologicky nemocné v rámci systému sekundární péče; student porozumí odlišnostem léčby a péče o chronické neurologické stavy a handicapované nemocné v rámci systému terciární péče; student se naučí hodnotit (posuzovat) aktuální klinické stavy v neurologii; student se seznámí se standardními diagnostickými procedurami a testy u jednotlivých klinických stavů; student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře; student se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence u jednotlivých klinických stavů; student se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů; student se naučí cílené edukaci pacienta/rodiny; student se seznámí s akutními poruchami nervového systému - záchvatovitá onemocnění, neuroinfekce, intoxikace, cévní příhody mozkové a míšní, úrazy centrálního a periferního nervstva;