Předmět se zabývá elektronickým publikováním pomocí sázecího programu TEX a zejména jeho varianty LaTEX. Absolvent se naučí základy práce s tímto programem. Pozornost je věnována sazbě tabulek a matematického textu. Probrána jsou rovněž základní typografická pravidla.

Předmět se zabývá elektronickým publikováním pomocí sázecího programu TEX a zejména jeho varianty LaTEX. Absolvent se naučí základy práce s tímto programem. Pozornost je věnována sazbě tabulek a matematického textu. Probrána jsou rovněž základní typografická pravidla.

Předmět se zabývá elektronickým publikováním pomocí sázecího programu TEX a zejména jeho varianty LaTEX. Absolvent se naučí základy práce s tímto programem. Pozornost je věnována sazbě tabulek a matematického textu. Probrána jsou rovněž základní typografická pravidla.

Předmět se zabývá elektronickým publikováním pomocí sázecího programu TEX a zejména jeho varianty LaTEX. Absolvent se naučí základy práce s tímto programem. Pozornost je věnována sazbě tabulek a matematického textu. Probrána jsou rovněž základní typografická pravidla.