Přednáška přímo navazuje na kurz Zoologie obratlovců. Seznámí posluchače s novými pohledy na morfologii, taxonomii, evoluci, ekologii a etologii obratlovců. Zahrnuje přehled rozšíření evolučně či hospodářsky významných taxonů, podrobněji bude probírána česká fauna, skupiny a druhy ohrožené vyhubením. Přednášku doplňují videozáznamy a bloková cvičení funkční, vývojové a srovnávací anatomie, seznámení s biologickými a cytologickými metodami v taxonomii, s faunistickými, ekologickými a etologickými metodami. Součástí kurzu je návštěva sbírek Národního muzea a Zoologické zahrady v Praze.
Přednáška přímo navazuje na kurz Zoologie obratlovců. Seznámí posluchače s novými pohledy na morfologii, taxonomii, evoluci, ekologii a etologii obratlovců. Zahrnuje přehled rozšíření evolučně či hospodářsky významných taxonů, podrobněji bude probírána česká fauna, skupiny a druhy ohrožené vyhubením. Přednášku doplňují videozáznamy a bloková cvičení funkční, vývojové a srovnávací anatomie, seznámení s biologickými a cytologickými metodami v taxonomii, s faunistickými, ekologickými a etologickými metodami. Součástí kurzu je návštěva sbírek Národního muzea a Zoologické zahrady v Praze.