Ukázat specifika komunikace s lidmi s psychiatrickou diagnózou, s osobami s fyzickým a mentálním hendikepem a s klienty sociálních služeb.