Hlavním cílem předmětu je získání specifických kompetencí pro výkon práce sociálního pracovníka ve Vězeňské službě České republiky.