- Naučit studeny přemýšlet o fenoménech zdraví a nemoci v psychologickém kontextu. - Ukázat jim vztah mezi tělesnými a psychickými aspekty ve zdraví i v nemoci. - Představit jim rizika nezdravého stylu života a přínosy zdravého životní stylu. - Nabídnout jim možnosti pro rozvoj vlastní psychické odolnosti. - Poskytnout jim prostor pro sebereflexi jejich vlastního životního stylu.