Hlavním cílem předmětu "Odborná praxe v sociální práci a supervize: specifika cílových skupin" je získání praktické způsobilosti a kompetencí k vykonávání sociální práce. Jeho prostřednictvím se student seznamuje s činností zařízení a způsoby sociální práce s konkrétní cílovou skupinou, získává zkušenosti v sociálních vztazích a aktivně participuje na řešení jednotlivých případů. Supervize mu pak umožňuje tyto praktické zkušenosti odborně reflektovat.