Předmět Starý zákon 1 se skládá jednak z obecného úvodu do Starého zákona, jednak ze speciálního úvodu do biblických spisů obsažených v oddílech Pentateuch a Přední proroci. V rámci obecného úvodu se probírají témata jako jazyk a text Starého zákona, historický a geografický kontext Starého zákona, základní přehled interpretačních přístupů a metod, hermeneutická funkce kánonu. V rámci speciálního úvodu jsou probrány jednotlivé spisy Pentateuchu a Předních proroků. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - praktická znalost jednotlivých spisů Starého zákona v rozsahu Pentateuch a Přední proroci; znalost literárních charakteristik probíraných biblických spisů: struktura, obsahová a literární charakteristika hlavních částí spisu (literární formy a žánry), znalost literárně-teologických motivů v těchto spisech, znalost do kontextu kánonu, základní znalost problematiky týkající se dobového pozadí a otázek vzniku těchto spisů, znalost základních interpretačních přístupů a metod k výkladu Starého zákona - studenti dovedou pracovat se zadaným textem z Pentateuchu či Předních proroků v tom smyslu, že jej přečtou, určí použité literární formy a žánr textu, rozpoznají charakteristické výrazy a hlavní motivy, zařadí text do širších souvislostí dané biblické knihy
Předmět Starý zákon 1 se skládá jednak z obecného úvodu do Starého zákona, jednak ze speciálního úvodu do biblických spisů obsažených v oddílech Pentateuch a Přední proroci. V rámci obecného úvodu se probírají témata jako jazyk a text Starého zákona, historický a geografický kontext Starého zákona, základní přehled interpretačních přístupů a metod, hermeneutická funkce kánonu. V rámci speciálního úvodu jsou probrány jednotlivé spisy Pentateuchu a Předních proroků. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - praktická znalost jednotlivých spisů Starého zákona v rozsahu Pentateuch a Přední proroci; znalost literárních charakteristik probíraných biblických spisů: struktura, obsahová a literární charakteristika hlavních částí spisu (literární formy a žánry), znalost literárně-teologických motivů v těchto spisech, znalost do kontextu kánonu, základní znalost problematiky týkající se dobového pozadí a otázek vzniku těchto spisů, znalost základních interpretačních přístupů a metod k výkladu Starého zákona - studenti dovedou pracovat se zadaným textem z Pentateuchu či Předních proroků v tom smyslu, že jej přečtou, určí použité literární formy a žánr textu, rozpoznají charakteristické výrazy a hlavní motivy, zařadí text do širších souvislostí dané biblické knihy
Předmět Starý zákon 1 se skládá jednak z obecného úvodu do Starého zákona, jednak ze speciálního úvodu do biblických spisů obsažených v oddílech Pentateuch a Přední proroci. V rámci obecného úvodu se probírají témata jako jazyk a text Starého zákona, historický a geografický kontext Starého zákona, základní přehled interpretačních přístupů a metod, hermeneutická funkce kánonu. V rámci speciálního úvodu jsou probrány jednotlivé spisy Pentateuchu a Předních proroků. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - praktická znalost jednotlivých spisů Starého zákona v rozsahu Pentateuch a Přední proroci; znalost literárních charakteristik probíraných biblických spisů: struktura, obsahová a literární charakteristika hlavních částí spisu (literární formy a žánry), znalost literárně-teologických motivů v těchto spisech, znalost do kontextu kánonu, základní znalost problematiky týkající se dobového pozadí a otázek vzniku těchto spisů, znalost základních interpretačních přístupů a metod k výkladu Starého zákona - studenti dovedou pracovat se zadaným textem z Pentateuchu či Předních proroků v tom smyslu, že jej přečtou, určí použité literární formy a žánr textu, rozpoznají charakteristické výrazy a hlavní motivy, zařadí text do širších souvislostí dané biblické knihy
Předmět Starý zákon 1 se skládá jednak z obecného úvodu do Starého zákona, jednak ze speciálního úvodu do biblických spisů obsažených v oddílech Pentateuch a Přední proroci. V rámci obecného úvodu se probírají témata jako jazyk a text Starého zákona, historický a geografický kontext Starého zákona, základní přehled interpretačních přístupů a metod, hermeneutická funkce kánonu. V rámci speciálního úvodu jsou probrány jednotlivé spisy Pentateuchu a Předních proroků. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti:
- praktická znalost jednotlivých spisů Starého zákona v rozsahu Pentateuch a Přední proroci; znalost literárních charakteristik probíraných biblických spisů: struktura, obsahová a literární charakteristika hlavních částí spisu (literární formy a žánry), znalost literárně-teologických motivů v těchto spisech, znalost do kontextu kánonu, základní znalost problematiky týkající se dobového pozadí a otázek vzniku těchto spisů, znalost základních interpretačních přístupů a metod k výkladu Starého zákona
- studenti dovedou pracovat se zadaným textem z Pentateuchu či Předních proroků v tom smyslu, že jej přečtou, určí použité literární formy a žánr textu, rozpoznají charakteristické výrazy a hlavní motivy, zařadí text do širších souvislostí dané biblické knihy