Přednášky o historickém vývoji listin a diplomatických písemností v českém prostředí od raného středověku do roku 1526; v rámci seminářů praktická průprava pro práci s historickými dokumenty ze středověku. Prohloubení dosavadních znalostí z české diplomatiky o materiál ze středověku a o dějiny středověkých kanceláří včeských zemích; přehled o českých studiích ze středověké diplomatiky; praktická aplikace teoretických poznatků při práci s diplomatickým materiálem.