Cílem výuky je zprostředkovat studentovi poznatky umožňující mu získat nejen základní orientaci ve stěžejních oblastech občanského (včetně rodinného) práva, pracovního práva a občanského soudního řízení, a nejdůležitějších právních předpisech, ale zároveň formovat jeho schopnost tyto poznatky uplatnit při výkonu sociální práce i v občanském životě.

Cílem výuky je zprostředkovat studentovi poznatky umožňující mu získat nejen základní orientaci ve stěžejních oblastech občanského (včetně rodinného) práva, pracovního práva a občanského soudního řízení, a nejdůležitějších právních předpisech, ale zároveň formovat jeho schopnost tyto poznatky uplatnit při výkonu sociální práce i v občanském životě.