Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální teoretické i praktické informace z problematiky veřejných financí, s důrazem kladeným na veřejné finance České republiky.