Seznámit posluchače s chemickým složením různých typů přírodních vod, s chemickými procesy, které složení a vlastnosti přírodních vodních systémů ovlivňují a se základními analytickými metodami v hydrochemii používanými.