Cílem předmětu je v bakalářském, případně magisterském stupni studia seznámit studenty napříč biologickými obory se základními bioinformatickými přístupy a nástroji, se základními typy analýz biologických dat, prací s databázemi a bioinformatickým softwarem.

Cílem předmětu je v bakalářském, případně magisterském stupni studia seznámit studenty napříč biologickými obory se základními bioinformatickými přístupy a nástroji, se základními typy analýz biologických dat, prací s databázemi a bioinformatickým softwarem.