Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními metodami numerické matematiky.
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními metodami numerické matematiky.

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními metodami numerické matematiky. 

Obsah přednášek:

  1. ukládání čísel v počítači, absolutní a relativní chyba
  2. řešení nelineárních algebraických rovnic (bisekce, Newtonova metoda)
  3. řešení systémů lineárních rovnic – přímé metody (Gaussova eliminace, LU rozklad)
  4. interpolace funkcí (Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom, splajny)
  5. aproximace funkcí (metoda nejmenších čtverců)
  6. integrování a derivování (obdelníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo, Rombergova extrapolace, poměrné diference).

Obsah cvičeníProcvičování látky na konkrétních příkladech na počítači. Při výuce bude nejvíce k demonstraci používán systém Matlab/Octave a dále také Mathematica.

Podmínkou absolvování kurzu jsou: 

  1. dostatečná docházka (je dovoleno maximálně 4x vynechat)
  2. úspěšné získání alespoň 50% bodů ze 4 testů, psaných pravidelně v semestru
  3. vypracování alespoň 4 domácích úloh (minimálně na 50%, bude detailně ověřeno u ústní části zkoušky)
  4. úspěšné zvládnutí zkoušky 

Úlohy vkládejte vždy do středy 20 hodin před hodinou ve čtvrtek. Kromě přiloženého kódu je zapotřebí také popsat postup řešení do samostatného souboru typu buď .pdf nebo .jpg. Nestačí poslal jenom soubor programu, který úlohu řeší, bez dokumentovaného postupu nebude úloha uznána.

Zkouška bude kombinovaná - písemná a ústní. K písemné části budou povoleny jakékoliv vaše poznámky, můžete použivat vlastní počítač k řešení úloh. Nezapomeňte si s sebou přinést také index. Ti, kteří uspějí alespoň na 50% v písemném zkouškovém testu postupují ke závěrečné zkoušce ústní, jejíž hlavním smyslem je doladění výsledné známky, ověření vypracovaných domácích úloh a zapsání známky do indexu. Pří ústní zkoušce se budou diskutovat výsledky písemného testu a vypracovaných domácích úloh. K písemné části budou povoleny jakékoliv vaše poznámky, můžete používat vlastní počítač k demonstraci Vašich řešení. Ústní část zkoušky bude probíhat v kanceláři vyučujícího. Ústní zkoušku není vázána časově na zkoušku písemnou, je možné ji absolvovat také později po dalších písemných termínech.  

SkriptaPřednášky budou probíhat podle skript Radka Kučery a Zuzany Morávkové (odkaz zde). Dále lze doporučit skript Víta Vondráka a Lukáše Pospíšila (odkaz zde) a skripta Ivany Horové a Jiřího Zelinky (odkaz zde).