Pochopit základní principy numerických výpočtů a naučit se numerickým metodám pro okrajové a počáteční úlohy v diferenciálních rovnicích.