Základní seznámení s kombinatorikou a teorií grafů.