Cílem předmetu je podat přehled o základních mechanismech regulace genové exprese na molekulární úrovni, a ukázat, jaký mají dopad na fungování života.
Cílem předmetu je podat přehled o základních mechanismech regulace genové exprese na molekulární úrovni, a ukázat, jaký mají dopad na fungování života.