Předmět uvádí studenty do teoreticko-metodologických základů přípravy a projekce pozemkových úprav v širších územních vazbách s počítačovou prezentací praktických výstupů z řešení hlavních programových etap.