Cílem předmětu je seznámení se se základními informacemi o vývoji krajiny a lidských aktivitách vedoucích k její úpravě do přirozeného stavu.