V předmětu Algoritmy II budou studenti seznámeni s pokročilejšími algoritmickými postupy. Budou probrány způsoby reprezentace grafu a základní grafové algoritmy. Součástí kurzu je také přehled obecných technik návrhu algoritmů jako je rekurze, rozděl a panuj, backtracking, dynamické programování a hladové algoritmy. Vysvětleny budou také hašovací tabulky a šifrovací algoritmy.