Základním cílem předmětu je vhled do soft návrhů mikropočítačů. Zejména jsou přednášena a cvičena témata související s návrhem software pro mikropočítače. Případné vložení operačního systému. V úvodu jsou zopakovány matematické základy Boolovy algebry, základy hradlových polí, teorie sekvenčních automatů, apod. Následně je představen druhy a principy mikroprocesorů, jejich vlastnosti a registrová sada, připojení na sběrnici a použití interface při návrhu desek. Instrukční sady, výpočty potřebného počtu cyklů. Obecné principy timerů, AD/DA převodníků, UARTů a dalších principů periferii. Postupně jsou připojovány jednotlivé periferie a ukázána možnost simulace a dodání nezbytného software s tím související. Studenti jsou seznamováni z prací na simulátorech a emulátorech. Poslední třetina předmětu je určena pro připojování jednodeskových počítačů na vnější prostředí, to je připojování drátových i bezdrátových sítí a solitárních zařízení.
Základním cílem předmětu je vhled do soft návrhů mikropočítačů. Zejména jsou přednášena a cvičena témata související s návrhem software pro mikropočítače. Případné vložení operačního systému. V úvodu jsou zopakovány matematické základy Boolovy algebry, základy hradlových polí, teorie sekvenčních automatů, apod. Následně je představen druhy a principy mikroprocesorů, jejich vlastnosti a registrová sada, připojení na sběrnici a použití interface při návrhu desek. Instrukční sady, výpočty potřebného počtu cyklů. Obecné principy timerů, AD/DA převodníků, UARTů a dalších principů periferii. Postupně jsou připojovány jednotlivé periferie a ukázána možnost simulace a dodání nezbytného software s tím související. Studenti jsou seznamováni z prací na simulátorech a emulátorech. Poslední třetina předmětu je určena pro připojování jednodeskových počítačů na vnější prostředí, to je připojování drátových i bezdrátových sítí a solitárních zařízení.
Základním cílem předmětu je vhled do soft návrhů mikropočítačů. Zejména jsou přednášena a cvičena témata související s návrhem software pro mikropočítače. Případné vložení operačního systému. V úvodu jsou zopakovány matematické základy Boolovy algebry, základy hradlových polí, teorie sekvenčních automatů, apod. Následně je představen druhy a principy mikroprocesorů, jejich vlastnosti a registrová sada, připojení na sběrnici a použití interface při návrhu desek. Instrukční sady, výpočty potřebného počtu cyklů. Obecné principy timerů, AD/DA převodníků, UARTů a dalších principů periferii. Postupně jsou připojovány jednotlivé periferie a ukázána možnost simulace a dodání nezbytného software s tím související. Studenti jsou seznamováni z prací na simulátorech a emulátorech. Poslední třetina předmětu je určena pro připojování jednodeskových počítačů na vnější prostředí, to je připojování drátových i bezdrátových sítí a solitárních zařízení.

Základním cílem předmětu je vhled do soft návrhů mikropočítačů. Zejména jsou přednášena a cvičena témata související s návrhem software pro mikropočítače. Případné vložení operačního systému. V úvodu jsou zopakovány matematické základy Boolovy algebry, základy hradlových polí, teorie sekvenčních automatů, apod. Následně je představen druhy a principy mikroprocesorů, jejich vlastnosti a registrová sada, připojení na sběrnici a použití interface při návrhu desek. Instrukční sady, výpočty potřebného počtu cyklů. Obecné principy timerů, AD/DA převodníků, UARTů a dalších principů periferii. Postupně jsou připojovány jednotlivé periferie a ukázána možnost simulace a dodání nezbytného software s tím související. Studenti jsou seznamováni z prací na simulátorech a emulátorech. Poslední třetina předmětu je určena pro připojování jednodeskových počítačů na vnější prostředí, to je připojování drátových i bezdrátových sítí a solitárních zařízení.