Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí v něm získaných do ostatních odborných předmětů a do praxe porodní asistentky.