Seminář je zaměřen na vývoj, proměnu a současnou podobu rodiny ve světě a církvi. Pozornost bude věnována manželství a rodině z perspektivy biblické a systematické teologie, pastorální teologie, historie a psychologie. Současně budou představeny přístupy k rodině a manželským vztahům z hlediska jednotlivých církevních tradic. Studenti se v rámci předmětu podrobně seznámí s pojetím manželství a rodiny ve Starém a Novém zákoně i s problematikou jednotlivých věroučných přístupů k této instituci. Současně studenti získají schopnost číst kriticky odborný text a interpretovat jej.