Cílem kursu je uvedení do problematiky Božího Zjevení jakožto pramene křesťanské víry a teologie. Toto Zjevení je zjevením v dějinách lidstva - odtud i židovský a křesťanský zájem o dějiny a specificky židokřesťanské lineární pojetí pojetí času a dějin. Student si má vytvořit citlivost pro vztah víry a dějin a pro teologický význam přítomné doby.