Cílem předmětu je zprostředkovat studentovi orientaci v teologii posledních dvou staletí v jejím ekumenickém rozměru i dějinné dynamice. Student by měl být po absolvování schopen orientace v hlavních jménech a tématech moderní teologie. Předmět by měl současně shrnout dílčí informace, které student o těchto jménech a tématech získal během celého studia.