Upozornění!!! V akademickém roce 2019/20 se předmět nebude realizovat, studenti si jej zapíší až ve druhém ročníku. Obvyklý termín kursu je po skončení výuky v zimním semestru (polovina ledna). Cílem předmětu je uvést studující do studia oboru seznámením s jeho obsahem a metodologií. Současně je cílem srovnat rozdílné vstupní znalosti dané předchozím studiem na různých universitách a v různých oborech (teologické obory, společenskovědní obory aj.)