Cílem předmětu je uvést studenty do soudobé teologické diskuse na základě teologického díla Wolfharta Pannenberga v kontextu celkového vývoje teologie od poloviny dvacátého století. Postupuje se po hlavních tematických okruzích Pannenbergova díla. Protože nelze probrat v jednom semestru vše, budou mít studenti možnost navrhnout, které okruhy si přednostně přejí probrat:

  • Vztah filosofie a teologie

  • Teologie a teorie vědy

  • Zjevení a dějiny

  • Christologie

  • Antropologie

  • Církev, stát, společnost

  • Spiritualita

  • Etika

  • Ekumenická teologie