Předmět má studenty seznámit se základními datovými strukturami a jejich využitím při tvorbě efektivních algoritmů. Studenti si v rámci předmětu osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se studenti seznámí se základmíni abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník) a často používanými algoritmy zaměřenými především na organizaci dat (řazení, hledání), vyhledávací stromové struktury a hašovací tabulky.