Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.
Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.
Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.
Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.