Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží, služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy. Kurz je zaměřen na vzájemné propojení makroekonomických a mikroekonomických aspektů mezinárodních financí v bankovním a nebankovním sektoru.
Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží, služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy. Kurz je zaměřen na vzájemné propojení makroekonomických a mikroekonomických aspektů mezinárodních financí v bankovním a nebankovním sektoru.
Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy. Kurz je zaměřen na vzájemné propojení makroekonomických a mikroekonomických aspektů mezinárodních financí v bankovním a nebankovním sektoru. Podstatná část kurzu je orientována na vysvětlení jednotlivých typů devizových a kapitálových operací, zajištění devizového rizika, platební bilanci. Formu výuky tvoří přednášky a cvičení.
Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy. Kurz je zaměřen na vzájemné propojení makroekonomických a mikroekonomických aspektů mezinárodních financí v bankovním a nebankovním sektoru. Podstatná část kurzu je orientována na vysvětlení jednotlivých typů devizových a kapitálových operací, zajištění devizového rizika, platební bilanci. Formu výuky tvoří přednášky a cvičení.