Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy poradenství v rámci ucelené rehabilitace se zaměřením na praktické zvládnutí kontaktu s klientem v poradenských situacích a s nejčastějšími modely poradenské praxe, dalším cílem je seznámit studenty s rolí odborníků v rámci ucelené rehabilitace. Studenti si v rámci výuky osvojí typy situací v poradenské práci, zásady práce poradenského týmu a úlohu sociálního pracovníka v ucelené rehabilitaci.