Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultury jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Oproti jiným kulturně antropologickým předmětům vyučovaným na TF JU není tento seminář zaměřen interkulturně, ale převážně intrakulturně, tj. v popředí zájmu nejsou ani tak kultury jiné, jako spíše naše vlastní. Seminář učí studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí a kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izolovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu. V neposlední řadě umožňuje studentům procvičit si práci s vybranými odbornými časopisy, které jsou využitelné pro jakékoliv pozdější studium i sebevzdělávání.
Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultury jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Oproti jiným kulturně antropologickým předmětům vyučovaným na TF JU není tento seminář zaměřen interkulturně, ale převážně intrakulturně, tj. v popředí zájmu nejsou ani tak kultury jiné, jako spíše naše vlastní. Seminář učí studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí a kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izolovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu. V neposlední řadě umožňuje studentům procvičit si práci s vybranými odbornými časopisy, které jsou využitelné pro jakékoliv pozdější studium i sebevzdělávání.
Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultury jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Oproti jiným kulturně antropologickým předmětům vyučovaným na TF JU není tento seminář zaměřen interkulturně, ale převážně intrakulturně, tj. v popředí zájmu nejsou ani tak kultury jiné, jako spíše naše vlastní. Seminář učí studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí a kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izolovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu. V neposlední řadě umožňuje studentům procvičit si práci s vybranými odbornými časopisy, které jsou využitelné pro jakékoliv pozdější studium i sebevzdělávání.
Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultury jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Oproti jiným kulturně antropologickým předmětům vyučovaným na TF JU není tento seminář zaměřen interkulturně, ale převážně intrakulturně, tj. v popředí zájmu nejsou ani tak kultury jiné, jako spíše naše vlastní. Seminář učí studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí a kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izolovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu. V neposlední řadě umožňuje studentům procvičit si práci s vybranými odbornými časopisy, které jsou využitelné pro jakékoliv pozdější studium i sebevzdělávání.