Pochopit interdisciplinární přístupy v práci sociálního pracovníka a najít průniky daných disciplin - psychologie, etiky a sociální práce.