Cílem předmětu je získat schopnost vnímat, formulovat a samostatně reflektovat dilemata na pracovištích poskytujících sociální služby. Předmět svým obsahem a zaměřením zúročí na jedné straně potenciál praktické zkušenosti studentů kombinovaného studia (převážně v sociální oblasti pracujících) a na druhé straně umožní studentům prezenčního studia uplatnit kritický, teoretický, zvyklostmi zpravidla nezpetrifikovaný, pohled. U vyspecifikovaných dilemat si budou studenti následně všímat i etické a psychologické dimenze.