Cílem předmětu získat seznámit studenty s problematikou mentálního postižení tak, aby se orientovali v základní terminologii, chápali vývoj přístupu společnosti k osobám s mentálním postižením, zrozuměli podstatě vzniku mentálního postižení, uměli charakterizovat jedince s mentálním postižením z různých hledisek a vývojových obdobích. Zároveň studenti získají přehled o možnostech výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním postižením včetně jejich pracovního uplatnění, celoživotního vzdělávání, trávení volného času atd.